Velkommen.

Du er landet hos Graanny's Square Dancer's, Sorø, 

Siderne er netop ved at blive opbygget - så husk at kigge ind til os igen en anden dag.

 

 

Granny’s Square Dancers indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 20.30

På ”værkerne”, Sorø Kultur-& Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø.

Forud afholdes fællesdans fra 18.45 til 20.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Godkendelse af kontingent.
6. Valg af formand, 1 medlem til bestyrelsen samt suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest d. 8. november 2017.

Regnskabet vil kunne downloades fra hjemmesiden, så snart det er blevet godkendt af revisor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Granny’s Square Dancers, Sorø